Вкупен коефициент: 14.67
Вкупен коефициент: 20.58
Вкупен коефициент: 10.10
Вкупен коефициент: 2.50
Вкупен коефициент: 15.00
Вкупен коефициент: 22.78
Вкупен коефициент: 11.48
Вкупен коефициент: 6.55
Вкупен коефициент: 7.70
Вкупен коефициент: 104.00